בסמינר המחלקתי הקרוב, ב-6/6/17. תתקיים הרצאתו של פרופ' אבינועם מאיר, "יחסים בין ישויות גיאוגרפיות ועיצוב המרחב". (המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אונ' בן -גוריון, בנגב)

בסמינר המחלקתי הקרוב, ב-6/6/17. תתקיים הרצאתו של פרופ' אבינועם מאיר, "יחסים בין ישויות גיאוגרפיות ועיצוב המרחב". (המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אונ' בן -גוריון, בנגב)

/files/lisa/shared/smynr_mkhlqty_6.6.17.doc