בסמינר המחלקתי הקרוב, ב-23/5/17, תתקיים הרצאתה של ד"ר יפעת טהרני, "מדן ועד באר שבע: מבט אשורי על ערי הספר האימפריאלי

בסמינר המחלקתי הקרוב, ב-23/5/17, תתקיים הרצאתה של ד"ר יפעת טהרני, "מדן ועד באר שבע: מבט אשורי על ערי הספר האימפריאלי

/files/lisa/shared/smynr_mkhlqty_23.5.171.jpg