גליל תחתון מזרחי

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
קורס: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח לכל התלמידים

ברוקדייל- חייבים לשלם שובר בסך 100 ש"ח לפני הסיור (השוברים לתשלום נמצאים במזכירות)

פרטי הסיור: 

יציאה מאקדמון בר אילן בשעה 7:30

במהלך הסיור נבקר באתרים שונים בגליל תחתון מזרחי

נא להביא אוכל מים, כובעים וכלי כתיבה.

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה