מלגות נסיעה לסטודנטיות - יועצת הרקטור לקידום נשים באקדמיה