פתיחת ההרשמה לבקשה למלגה לסטודנטים לתואר ראשון - תשע"ח, מצ"ב.