אתרים מקראיים בשפלת יהודה עם ד"ר שון זליג-אסטר

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

יציאה מאקדמון בר אילן בשעה 7:30

במהלך הסיור נבקר באתרים- תל בורנה, תל זית, תל ערני ועוד

אנא להביא אוכל ומים לכל היום

חזרה בבר אילן בסביבות 14-15:00

איסוף בהלוך (לא בטוח שגם בחזור) בצומת פלוגות - בתיאום עם אחראי הסיור!

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה