מושבות הגליל

מספר הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

מושבות הגליל- עם ד"ר עינת לוי-עטייא

נפגשים באקדמון בר אילן ב 7:20

במהלך הסיור נבקר באתרי התיישבות בגליל, כגון כנרת ודגניה.

 

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה