פתיחת הרשמה להגשת מועדות למלגה או הלוואה לשנת הלימודים תשע"ז

/files/lisa/shared/mlgvt-mshrd_hkhynvk.pdf

באתר המשרד בכתובת: http://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx

ובדף הפייסבוק של המשרד: https://www.facebook.com/edu.gov.il/