הזמנה לכנס: "א"י בספרות היוונית והלטינית"ביד יצחק בן צבי בירושלים ב- 8.5.2017

הזמנה לכנס: "א"י בספרות היוונית והלטינית"ביד יצחק בן צבי בירושלים  ב- 8.5.2017 

/files/lisa/shared/plyyr_hkns.pdf