בסמינר המחלקתי הקרוב, ב-25.4.17, תתקיים הרצאתו של פרופ' יהושע פרנקל (המח' ללא"י ,אוני חיפה) "איכרים אנשי דת ומפקדי צבא: תמורות במשטר המקרקעין והגירה לעיר בתקופה הממלוכית".

בסמינר המחלקתי הקרוב, ב-25.4.17, תתקיים הרצאתו של פרופ' יהושע פרנקל (המח' ללא"י ,אוני חיפה) "איכרים אנשי דת ומפקדי צבא: תמורות במשטר המקרקעין והגירה לעיר בתקופה הממלוכית".

/files/lisa/shared/smynr_mkhlqty_25.4.17.doc