יפו המנדטורית עם ד"ר תמיר גורן

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

9:00 מגדל השעון - יפו. הגעה עצמית

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה