הגן הזאולוגי תל אביב עם ד"ר משה נתן- לתלמידי הקורס בלבד!

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס בלבד!

פרטי הסיור: 

הגעה עצמית לגן הזאולוגי של אוניברסיטת תל אביב בשעה 7:30

פרטים נוספים ימסרו בכיתה

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה