קיסריה ונחל תנינים

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

יציאה ב7:20 מאקדמון בר אילן

במהלך הסיור נבקר עתיקות קיסריה ובאתר נחל התנינים

לא לשכוח כובעים, מים מזון וכלי כתיבה

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה