יפו העותמאנית

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

הסיור מיועד לתלמידי הקורס, 

המעוניינים להרשם שלא מהתלמידים- רק באישור המרצה.

תלמיד שעשה את הסיור בעבר לא יוכל להרשם אליו כעת.

פרטי הסיור: 

נפגשים ב9:00 מגדל השעון - יפו.

במהלך הסיורים נבקר במרכז המבקרים של יפו ובאתרים נבחרים נוספים.

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה