גליל תחתון מרכזי עם מוטי רובנשטיין

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
קורס: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח לכל הסטודנטים

ברוקדייל יכולים להרשם, אך מחוייבים בתשלום של 100 שקלים (התשלום הוא ע"י שובר שלוקחים ממזכירות המחלקה ומשלמים בבנק, את הנספח לשים בתא הדואר של רכז הסיורים)

פרטי הסיור: 

יציאה מאקדמון בר אילן בשעה 7:30 בדיוק

מסלול מדוייק של הסיור ינתן בכיתה, בקורס גליל.

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה