יחסי יהודים , ערבים ובריטים ביפו ובירושלים בתקופת המנדט - הזמנה ליום עיון 20.4.2017