בני אדם הקימוה – ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב', 10-12, סמסטר ב'.

 

סילבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי