על חומותייך-ארגוני המגן בירושלים טרם קום המדינה 1948-1920

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב', סמ' ב', 00:10

תואר ראשון כל השנים בחירה

 

סילבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי