שימו לב ! קורס 16-194-01 פרופ' אבי פאוסט, ירושלים בתקופת המקרא בימי שני ב-16:00, עבר לבניין 410 חדר 226

שימו לב ! קורס 16-194-01 פרופ' אבי פאוסט ירושלים בתקופת המקרא בימי שני ב-16:00 עבר לבניין 410 חדר 226