מילגת ז׳בוטינסקי לדוקטורט

נא עיינו היטב במצ״ב:

/files/lisa/shared/mvdh_mlgt_zbvtynsqy.pdf