שני קולות קוראים לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה לשנת 2017 ממשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

 

http://portal/Mate/Portal/DocLib11/MOST_HEB2.png

שלום לכולם,

1. מועד אחרון להגשה:

הבקשות תגענה אל המשרד באמצעות הדואר האלקטרוני, לא יאוחר מיום שני, כט' באדר תשע"ז, 27.3.2017 לכתובת:milgot@most.gov.il

העתקים הקשיחים יתקבלו במשרד לא יאוחר מיום 30.3.2017.

 

2. מועד אחרון להגשה:

הבקשות תגענה אל המשרד באמצעות הדואר האלקטרוני, לא יאוחר מיום שני, יב' באייר תשע"ז, 8.5.2017 לכתובת:milgot@most.gov.il

העתקים הקשיחים יתקבלו במשרד לא יאוחר מיום 11.5.2017.