המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד יצחק בן-צבי מעניק מלגות לשנת תשע"ח - מצ״ב המידע

המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד יצחק בן-צבי מעניק מלגות לשנת תשע"ח:

  • מלגת פוסט-דוקטורט לשנת תשע"ח 

מטרות המלגה: לאפשר לחוקרים צעירים לעבד בעזרת המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, את עבודת הדוקטור לספר בעברית ולהתפנות למחקר המשך או למחקר חדש.

הזכאים למלגה: חוקרים שעבודת הדוקטור שלהם אושרה במהלך שלוש השנים האחרונות ושכל חוות הדעת כבר נמצאות בידם.

[פרטים נוספים בקול הקורא]

 

  • מלגות למשתתפי סדנת דוקטורנטים מצטיינים

סדנה לדוקטורנטים מצטיינים שתחום מחקרם נוגע לחקר ארץ ישראל, יישובה ותרבותה, שתכלול סדרה של שבעה מפגשים שיתמקדו בסוגיות מתודולוגיות.

המשתתפים בסדנה יזכו במלגה ובמבחר ספרים מהוצאת יד בן-צבי. קבלת המלגה מותנית בהשתתפות פעילה בכל פגישות הסדנה. 

[פרטים נוספים בקול הקורא]

 

מצ"ב הקולות הקוראים. לפרטים נוספים והרשמה יש להיכנס לאתר:www.ybz.org.il/milgot&prasim

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: יום חמישי, י"ח באדר תשע"ז (16 במארס 2016)

/files/lisa/shared/qvl_qvr_mlgh_ldvqtvrntym_tshkh.pdf

/files/lisa/shared/qvl_qvr_mlgt_pvstdvqtvrt_tshkh.pdf