הרצאת חוקר אורח - ארכיאולוגיה ואומנויות, מצ״ב הזמנה