אדם ונוף בארץ אפרים

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 14-16, סמסטר ב'

 

סלבוס

תואר ראשון שנים ב'-ג' בחירה ותואר שני כל השנים בחירה

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי