הכרת החי של ארץ ישראל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ו', 12-8, סמ' ב', מעבדת לוננפלד 205. 001/212

תואר שני ותואר ראשון שנים ב-ג

סלבוס

תואר ראשון שנים ב'-ג' בחירה ותואר שני כל השנים בחירה

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי