הארכיאולוגיה בעין הציבור: מוזיאונים לארכיאולוגיה בישראל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א, 18-20, סמ' ב', 226/410

סילבוס

       תואר ראשון כל השנים בחירה

 

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי