עלייתה ושקיעתה של יפו בעת החדשה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד 14-16 שנתי

סלבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי