הנגב בתקופת המקרא

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב 12-14 . סמ' א'

סלבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי