תמורות בחברה הישראלית כתוצאה מהמפגש עם אשור ועם בבל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב' 16-18, שנתי

סלבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי