ממלכת ישראל הצפונית מירבעם ועד הגלות

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
שנתי

סלבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי