תולדות המחקר של ארץ-ישראל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א' 8-10 סמ א'

סלבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי