הגליל בתקופת בית שני, לאור המקורות הספרותיים והממצא הארכיאולוגי

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב 14-16 סמ' א'

 

סלבוס

/files/lisa/shared/16-153-01.pdf

 

ת. שני ות. ראשון שנים ב-ג

 

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי