תולדות הסכסוך היהודי ערבי

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג 18-20 שנתי.

סלבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי