שלטון מקומי והיחסים בין יהודים לערבים 1948-1882

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', 14-16, סמסטר ב'.

סלבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי