קברים ונהגי קבורה בארץ-ישראל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג 8-10 שנתי

סלבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי