יסודות הסקר הארכיאולוגי

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג 16-18 סמ' א

 

(מתמחים בארכי' בלבד)

 

סלבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי