אתרים במרחב: יישומי GIS בארכיאולוגיה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב' 12-14, שנתי

 

סלבוס

 

 

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי