עקבות פרעה בכנען: מנערמר ועד שישק

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א' 18-20 סמ' א (226/410)

 

סלבוס

 

תואר ראשון כל השנים בחירה

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי