"ארכיאולוגיה של השדה"

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', 8-10, סמסטר א', 225/410

סילבוס

למתמחים בארכיאולוגיה בלבד.

 

 

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי