בירותיה של הממלכה הצלבנית: ירושלים ועכו

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א', 14-16, שנתי

סלבוס

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי