מהפכות קדומות: גילויים והמצאות בפרהיסטוריה של האדם

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב 14-16 שנתי

 

סלבוס

 

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי