סוגיות בהתיישבות

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב 12-14 סמ ב (211/403)

סלבוס

 

תואר ראשון כל השנים בחירה

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי