נשים, מגדר ותולדות היישוב

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב', 8-10,, שנתי

סלבוס

 

תואר ראשון כל השנים בחירה

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי