תרבות, הווי ופנאי בתקופת היישוב

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב', 12-14, סמסטר א'

סלבוס

 

 

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי