חפירות נבחרות

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב' , 10-12 סמ' ב

סלבוס


(מתמחים בארכי' בלבד)

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי