ארץ ישראל-ג"ג ותרבות לאורך הדורות

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
שנתי

 

סלבוס

תואר ראשון שנים ב'-ג' בחירה ותואר שני כל השנים בחירה

מתוקשב

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי