על אבן, חרס וגומא – סוגיות באפיגרפיה בארץ ישראל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', 8-10, סמסטר ב'.

סלבוס

 

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי