היהודים בממלכת ירושלים הצלבנית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב', 10-12, שנתי


סלבוס

 

תואר ראשון שנים ב'-ג' בחירה ותואר שני כל השנים בחירה

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי