אדם ונוף בכפר המודרני במדינת ישראל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א, 8-10, סמ ב'

 

סלבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי