סוגיות בריאליה של ארץ-ישראל לאור תעודות הגניזה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א' 10-12, סמ' א' 225/410

 

תואר ראשון כל השנים בחירה

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי