אדם ונוף בכפר המודרני במדינת ישראל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א 10-12 סמ' ב

סלבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי