עיר וכפר בארץ-ישראל בעת החדשה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 8-10, שנתי

סלבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי