ירושלים בינוי בירה, 1967-1948

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א', 10-12, סמסטר ב'.

סלבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי