ראשית בית הכנסת

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א', 14-16, סמסטר ב'

סילבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי