מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתק' הרומית מאוחרת והביזנטית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', סמסטר ב 8-10

קורסי מבוא לתואר הראשון

 

סלבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי