גישת הציונות הדתית להתיישבות ורעיון ארץ ישראל השלמה

תאריך: 

======================================================================

 שאלה: 

מה הייתה הגישה, פחות או יותר, של הציונות הדתית לגבי ההתיישבות בארץ ישראל ורעיון ארץ ישראל השלמה בשני העשורים האחרונים לפני קום המדינה והאם מלחמת העצמאות גרמה לאי אילו שינויים בגישתם של אנשי הכיפות הסרוגות.
 

======================================================================= 

  התשובה:

ד"ר לילך רוזנברג פרידמן משיבה 

להלן התשובה שסיפק תלמידי, בוגר המחלקה, ד"ר עמינדב יצחקי:

לגבי רעיון 'ארץ ישראל השלמה': הציונות הדתית רובה ככולה התנגדה להצעות החלוקה השונות בשנות השלושים והארבעים (פיל, מוריסון-גריידי וכו') ועמדה בראש מחנה השוללים אותן. גם המעטים שתמכו בהצעות החלוקה עשו זאת מטעמים פרקטיים ומדיניים. השינוי המהותי חל לא במלחמת העצמאות אלא לפני כן, במקביל להצעת אונסקו"פ בשנת 1947, כשהיה ברור שצריך פתרון מידי לבעיית העקורים באירופה, ומכיוון שזו הייתה ההצעה הנדיבה ביותר שניתנה אי פעם. ואפילו אז חלק ממנהיגי הציונות הדתית, כמו הרב מאיר בר-אילן, מנהיג התנועה, להשלים עם זה וקיבלו את ההצעה רק לאחר שנתקבלה כגזירה משמים.

הרחבה ניתן למצוא בעבודת הדוקטור של ד"ר עמינדב יצחקי

בברכה, 

ד"ר לילך רוזנברג-פרידמן

המחלקה ללמודי א"י וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס), אוניברסיטת בר אילן